Operativ HR-leder

Vi i HR-teamet trenger en super flott kollega med mye godt humør med oss på laget. Du må være selvgående men samtidig en team-player. Er det deg? 😊
Scroll to content

Stillingen er ved kontoret vårt i Oslo og vil passe godt for deg som er tillitvekkende, nytenkende og har en drivende personlighet. Du har gode relasjons- og dialogferdigheter, og evner å skape engasjement hos kollegaer og samarbeidspartnere. Du kombinerer ditt engasjement og din evne til å skape endring med klokskap for å videreutvikle organisasjonen.

Sammen med dine medarbeidere i HR-seksjonen vil du bidra til at AB Solutions, gjennom å praktisere tillitsbasert styring og ledelse, utvikler kompetente og motiverte ledere og medarbeidere. Du vil få jobbe med et bredt spekter av saker innen forvaltning og utvikling av området, herunder menneskelig ressursforvaltning, videreutvikling av organisasjonen, digitalisering av HR-prosessene samt videreutvikling av arbeidsgiverrollen. Din arbeidshverdag vil være preget av samarbeid på tvers av fagområder og avdelinger i en organisasjon i utvikling. Stillingen er plassert i HR-seksjonen og som en del av administrasjonen, og du vil inngå i regionens ledergruppe hvor vi forventer at du tar en aktiv rolle. 

Arbeidsoppgaver

 • Støtte regionen i å realisere forretningsstrategien, være rådgiver innenfor organisasjonsutvikling, samt legge til rette for videre utvikling av organisasjonskulturen innen personalområdet
 • Sørge for at regionens HR-arbeid fungerer etter gjeldene lover og retningslinjer.
 • Bistå i prosesser og utviklingsprosjekter  
 • Lede fagområdene tariff, særavtaler, hovedavtalen, personal, lønn og rekruttering i regionen.
 • Oppfølging og ajourføring av personalarkiv
 • Utarbeide og kvalitetssikre tilbudsbrev, kontrakter, interne avtaler, prosesser og protokoller
 • Bidra til å ivareta arenaer for medbestemmelse og samarbeid med de ansatte og tillitsvalgte, herunder alle forhandlinger og drøftinger.
 • Bistå med å oppdatere og administrere digital Personalhåndbok
 • Vedlikeholde og veilede ledere i rutiner knyttet til on- og offboarding
 • Yte service, støtte og gi rådgivning til ledere i prosesser og personalsaker
 • Samarbeide med myndigheter, tillitsvalgte, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner
 • Veilede ledere med sykefraværsoppfølging og Nav prosesser 
 • Bestilling og administrering av kurs for ansatte/kompetanseoversikt
 • Sørge for at personalforvaltning gjennomføres i tråd med arbeidslivets rammer og regelverk, og at HR-prosessene er gode og effektive
 • Drive kontinuerlig forbedringsarbeid, og ta i bruk nye arbeidsformer og digitale løsninger
 • Være en tilrettelegger og pådriver for strategisk kompetanseutvikling i AB, herunder medarbeider- og lederutvikling
 • Utvikle og avholde interne kurs og gi opplæring til ledere
 • Sørge for medbestemmelse og videreutvikling av samarbeidet med tillitsvalgte
 • Være en sentral bidragsyter i arbeidet med å videreutvikle AB som en attraktiv arbeidsplass
 • Se viktigheten og verdien av god intern kommunikasjon og være en bidragsyter innen HR sitt arbeidsfelt
 • Bistå i gjennomføring av revisjoner hos kunde og innen ISO.
 • HMS-håndtering, inklusiv Arbeidsmiljøutvalg
 • Må bistå med bestillinger av HMS kort, klær, utstyr etc.
 • Ivareta systemansvaret for HMS, og se verdien av forebyggende HMS-arbeid


Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning.
 • Relevant arbeidserfaring innen HR-faget
 • Ledererfaring innen HR-området
 • Erfaring med omstillingsarbeid og organisasjonsutvikling
 • God kunnskap og erfaring med tariff og relevant lov- og avtaleverk
 • God digital forståelse og interesse
 • Meget gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk. 

Personlige egenskaper

 • Gode relasjonelle egenskaper, og dyktighet til å skape resultater gjennom samhandling
 • Strukturert og løsningsorientert, med gode evner til å prioritere
 • Trygg og tydelig leder, med en motiverende og tillitsbasert lederstil
 • God til å drive arbeidsprosesser, og til å omsette planer til handling
 • Operativ og utviklingsorientert
 • God rolle- og organisasjonsforståelse
 • Evne til å lytte og raskt sette seg inn i nye problemstillinger, og til å formidle budskap på en forståelig måte
 • Være en brobygger
 • Personlig egnethet for stillingen tillegges stor vekt.


Vi tilbyr 

 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i en krevende og aktiv organisasjon 
 • Mulighet til å arbeide i en organisasjon hvor vi er en samfunnskritisk funksjon 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Fleksitid 
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser 

Om arbeidsgiveren

AB Solutions har siden oppstarten i 1991 blitt et av Norges største Facility Service selskap med rundt 1100 medarbeidere og ca. 550 mill. i omsetning. AB Solutions er et nasjonalt selskap med hovedkontor i Bergen og regionale avdelinger i Oslo, Stavanger og Trondheim. Selskapet leverer tjenester innen renhold, kantine, hotell og EiendomsService i hele landet. 

Vårt verdigrunnlag LEKE står for: Lagspiller – Engasjert – Kompetent - Effektiv

 

                                            👉🏼Søknadsfrist snarest.

Eller kjenner du noen som ville passe enda bedre? Gi dem beskjed!

Oslo

Karihaugveien 89
1086 Oslo Veibeskrivelse post@absolutions.no 41781000 Vis side

Vi verdsetter mangfold og oppfordrer folk med ulik bakgrunn, kjønn, alder, etnisitet, kultur, nasjonalitet, religion og livssyn om å søke jobb. Vi jobber for å skape et inkluderende arbeidsmiljø for alle.

Teamtailor

Rekrutteringssystem fra Teamtailor