Operativ HR-Manager

Vi i HR-teamet trenger en super flott kollega med oss på laget. Du må være selvgående, men samtidig en team-player. Er det deg? 😊
Scroll to content

Stillingen er for kontoret vårt i Trondheim og vil passe godt for deg som er tillitvekkende, nytenkende og har en drivende personlighet. Du har gode relasjons- og dialogferdigheter, og evner å skape engasjement hos kollegaer og samarbeidspartnere. Du kombinerer ditt engasjement og din evne til å skape endring med klokskap for å videreutvikle organisasjonen.

Sammen med dine kollegaer i HR-seksjonen vil du bidra til at AB Solutions, gjennom å praktisere tillitsbasert styring og ledelse, utvikler kompetente og motiverte ledere og medarbeidere. Du vil få jobbe med et bredt spekter av saker innen forvaltning og utvikling av området, herunder menneskelig ressursforvaltning, videreutvikling av organisasjonen, virksomhetsoverdragelse, digitalisering av HR-prosessene samt videreutvikling av arbeidsgiverrollen. Din arbeidshverdag vil være preget av samarbeid på tvers av fagområder og avdelinger i en organisasjon i utvikling. Stillingen er plassert i HR-seksjonen og som en del av administrasjonen, og du vil inngå i regionens ledergruppe hvor vi forventer at du tar en aktiv rolle. 

Arbeidsoppgaver

 • Støtte regionen i å realisere forretningsstrategien, være rådgiver innenfor organisasjonsutvikling, samt legge til rette for videre utvikling av organisasjonskulturen innen personalområdet
 • Bistå i gode prosesser og utviklingsprosjekter  
 • Annonsering av stillingsannonser og behandle innkomne søknader
 • Gi råd og bistå ledere i rekrutteringsprosessen 
 • Oppfølging og ajourføring av personalsystem
 • Utarbeide og kvalitetssikre tilbudsbrev, kontrakter, interne avtaler, prosesser og protokoller
 • Håndtere lønns- og personalspørsmål
 • Bistå med å oppdatere og administrere digital Personalhåndbok
 • Vedlikeholde og veilede ledere i rutiner knyttet til on- og offboarding
 • Yte service, støtte og rådgivning til ledere/ledelse i prosesser og personalsaker
 • Samarbeid med myndigheter, tillitsvalgte, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner
 • Veilede ledere med sykefraværsoppfølging og Nav prosesser 
 • Bestilling og administrering av kurs for ansatte/kompetanseoversikt
 • Sørge for at personalforvaltning gjennomføres i tråd med arbeidslivets rammer og regelverk, og at HR-prosessene er gode og effektive
 • Drive kontinuerlig forbedringsarbeid, og ta i bruk nye arbeidsformer og digitale løsninger
 • Være en tilrettelegger og pådriver for strategisk kompetanseutvikling i AB, herunder medarbeider- og lederutvikling
 • Sørge for medbestemmelse og videreutvikling av samarbeidet med tillitsvalgte
 • Være en sentral bidragsyter i arbeidet med å videreutvikle AB som en attraktiv arbeidsplass
 • Se viktigheten og verdien av god intern kommunikasjon og være en bidragsyter innen HR sitt arbeidsfelt
 • GDPR
 • HMS-håndtering, inklusiv Arbeidsmiljøutvalg
 • Bestillinger av HMS kort, klær, utstyr etc i samråd med HMSK-ansvarlig
 • Ivareta systemansvaret for HMS, og se verdien av forebyggende HMS-arbeid


Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning.
 • Relevant arbeidserfaring innen HR-faget
 • Ledererfaring innen HR-området
 • Erfaring med omstillingsarbeid og organisasjonsutvikling
 • God kunnskap og erfaring med tariff og relevant lov- og avtaleverk
 • God digital forståelse og interesse
 • Meget gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk. 

Personlige egenskaper

 • Gode relasjonelle egenskaper, og dyktighet til å skape resultater gjennom samhandling
 • Strukturert og løsningsorientert, med gode evner til å prioritere
 • Trygg og tydelig leder, med en motiverende og tillitsbasert lederstil
 • God til å drive arbeidsprosesser, og til å omsette planer til handling
 • Operativ og utviklingsorientert
 • God rolle- og organisasjonsforståelse
 • Evne til å lytte og raskt sette seg inn i nye problemstillinger, og til å formidle budskap på en forståelig måte
 • Være en brobygger
 • Personlig egnethet for stillingen tillegges stor vekt

Vi tilbyr 

 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i en krevende og aktiv organisasjon 
 • Mulighet til å arbeide i en organisasjon hvor vi er en samfunnskritisk funksjon 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Fleksitid 
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser 


                                           👉🏼Søknadsfrist snarest.

Eller kjenner du noen som ville passe enda bedre? Gi dem beskjed!

Trondheim

Østre Rosten 84F
7075 Tiller Veibeskrivelse post@absolutions.no 73 96 49 00 Vis side

Vi verdsetter mangfold og oppfordrer folk med ulik bakgrunn, kjønn, alder, etnisitet, kultur, nasjonalitet, religion og livssyn om å søke jobb. Vi jobber for å skape et inkluderende arbeidsmiljø for alle.

Teamtailor

Rekrutteringssystem fra Teamtailor