Avdeling

Eiendomsservice

Vi leverer blant annet:

  • Vaktmestertjenester

  • Fasaderengjøring: hovedrengjøring, vinduspuss, byggrenhold, tepperens, maling

  • Brøyting & strøing, kosting, feiebiltjenester og plenklipping